Inteligentny budynek

Inteligentny dom

Inteligentny domInteligentny dom to zautomatyzowany dom. To miejsce, gdzie pewne zachowania dzieją się w określony sposób. W inteligentnym domu użytkownik poprzez interfejs określa parametry nastawcze, a resztę wykonają sterowniki. Takie rozwiązanie to przede wszystkim większy komfort codziennego korzystania z domu (np poprzez dodatkowe funkcje 'wyłącz światło w całym domu', poprzez sceny świetlne, poprzez harmonogamy czasowe np na rolety czy oświetlenie zewnętrzne), oszczędności (zarówno eksploatacyjne jak i zaoszczędzony czas) oraz większe bezpieczeństwo. Poniżej przedstawiamy argumenty za i przeciw takim rozwiązaniom:

FunkcjeInstalacja inteligentnaInstalacja tradycyjna
Funkcjonalność wyłącznikówdowolnie konfigurowalna, możliwość dostosowania funkcjonalności klawiszy po zamieszkaniu i zapoznaniu się z nowym domem. Sceny inwestor może przekonfigurowywać bez uczestnictwa osoby uruchamiającej system poprzez długie przytrzymanie klawisza.Przypisana kablowo do wyłączników, zazwyczaj niemożliwa lub utrudnione są zmiany na etapie po okablowaniu czy białym montażu
Dodatkowe funkcjeMożliwość zaprogramowania scen świetlnych, symulacji obecności, suma załącz (funkcja paniki), suma wyłącz pokój, poziom czy cały dom, sterowanie z harmonogramów czasowych czy w zależności od nasłonecznienia.Brak jakichkolwiek dodatkowych funkcji. Brak możliwości zdalnego załączania obwodów.
Sterowanie z pilota radiowego, z telefonu, z tableta czy komputeraWiele dostępnych opcji, najróżniejsze warianty do wyboruBrak możliwości
ProjektowanieNa etapie projektowania należy jedynie określić punkty oświetleniowe (i pozostałe wchodzące w zakres) oraz miejsca na wyłączniki. Funkcjonalność klawiszy może zostać ustalona przez inwestora na późniejszym etapie. Zazwyczaj ograniczamy się do pojedynczej lub podwójne puszki elektrycznej. W tym drugim przypadku przydatna, gdy jest dużo obwodów do wysterowania. Wysokość wyłączników powinna być nie niżej niż 120cm.Na etapie projektowania należy określić punkty oświetleniowe, lokalizacje wyłaczników, wyliczyć ilość puszek niezbędną do ich osadzenia oraz określenie funkcjonalności, wraz informacją na temat układów schodowych i krzyżowych.
OkablowanieWyłączniki wielofunkcyjne sterujące roletami, ogrzewaniem i światłem, max 8-funkcyjne pasują do pojedynczej puszki FI68, z polami opisowymi, z wyświetlaczami, możliwość wybierania od wielu producentówWyłączniki głównie 1-funkcyjne lub 2-funkcyjne. Bardzo często powstają tzw „wyspy wyłącznikowe” jeżeli mamy duże ilości obwodów. Dodatkowo zazwyczaj inny design dla sterowników od rolet, oświetlenia, żaluzji czy ogrzewania. Rzadko występuje możliwość opisania funkcji wyłącznika przez pole opisowe
Design wyłacznikówWyłączniki wielofunkcyjne sterujące roletami, ogrzewaniem i światłem, max 8-funkcyjne pasują do pojedynczej puszki FI68, z polami opisowymi, z wyświetlaczami, możliwość wybierania od wielu producentówWyłączniki głównie 1-funkcyjne lub 2-funkcyjne. Bardzo często powstają tzw „wyspy wyłącznikowe” jeżeli mamy duże ilości obwodów. Dodatkowo zazwyczaj inny design dla sterowników od rolet, oświetlenia, żaluzji czy ogrzewania. Rzadko występuje możliwość opisania funkcji wyłącznika przez pole opisowe
Integracja i wymiana informacji między urządzeniamiPodsystem alarmowy, sterowania oświetleniem, stacja pogodowa czy sterownik rolet wymieniają między sobą informacje. Jeżeli jest otwarte okno, to można zablokować możliwość opuszczania rolet. Gdy wystąpi alarm, to można załączyć całe oświetlenie w domu. Gdy jest zimno i pada deszcz, to można zamknąć okno dachowe. Funkcjonalność zależna od potrzeb i wyobraźni.Brak możliwości współdzielenia elementów (np. stacja pogodowa zewnętrzna od markiz będzie dostępna jedynie dla markiz) czy jakiejkolwiek wymiany informacji.
ObsługaWspólny, przejrzysty i ujednolicony interfejs do obslugi domu. Nie trzeba się uczyć obsługi kazdego z podsystemów. Diody statusowe na inteligentnych wyłącznikach mogą świecić w zależności od stanu zapalenia światła, od funkcji które mają pełnić itp.W przypadku układów schodowych wyłączniki mogą być w różnych pozycjach (np. część “wciśnięta” u góry, część na dole) a światło całościowo będzie wyłączone. Ułożenia wyłączników schodywch/krzyżowych wprowadzają w błąd użytkowników i nie informują o rzeczywistym stanie załączenia obwodu.
BezpieczeństwoWszystkie wyłączniki zasilane są napięciem bezpiecznym 24V DC. Dzięki integrowaniu z kamerami jest możlwiość aktywowania dodatkowych funkcji, jak panika itp. Na życzenie system może wysłać e-maila użytkownikowi z zrzutem obrazu z kamer IP.Przy wyłącznikach znajduje się niezbezpieczne napięcie 230V AC. Brak jakiejkolwiek możliwości integracji z systemami bezpieczeństwa.
MożliwościNieograniczone, uzależnione od wyobraźni projektanta, inwestora i integratora systemu inteligentnego.Podstawowe, mocno ograniczone.
MontażWymaga zwiększonych nakładów na montaż systemu, automatyki, większej szafy elektrycznej, niekiedy złączek montażowych. Wymaga również bardziej szczegółowej dokumentacji powykonawczej. Inteligentna instalacja i montaż automatyki wymaga ok 3-krotnie więcej czasu niż montaż i podłączenie tradycyjnej skrzynki elektrycznej.Montaż prosty i łatwy, nie wymaga dużych nakładów materiałowych ani czasowych.
CenaWymaga dużo większych nakładów finansowych na okablowanie, montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie systemu.Cena zdecydowanie niższa niż cena systemu inteligentnego. Tańsze okablowanie, zamontowanie oraz podłączenie automatyki.

Inteligentny budynek zarządza następującymi fragmentami automatyki, integruje je we wspólny system: