Inteligentny budynek

Inteligentne budynki to coraz częściej nowoczesne przestrzenie biurowe czy produkcyjne, a także obiekty użyteczności publicznej (uczelnie, hotele, teatry, urzędy, itp.). Ale co tak naprawdę kryje się pod pojęciem  –  Inteligentny Budynek? W ogólnym podejściu mianem Inteligentnego budynku można określić obiekt, który w sposób zintegrowany efektywnie zarządza wszystkimi zasobami, usługami i ich wzajemnymi powiązaniami biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby użytkowników. To właśnie zintegrowane zarządzanie wszystkimi systemami automatycznego sterowania, a nie ich sama obecność daje możliwość efektywnego współkorzystania. Współczesny budynek gwarantuje wysoki poziom komfortu i funkcjonalności, łatwość eksploatacji, a także niskie koszty utrzymania czy nawet działalność w trosce o środowisko naturalne.

Najczęściej wykorzystywanym zaawansowanym systemem w Inteligentnych Budynkach jest BMS (Building Management System) przystosowany do zarządzania instalacjami oświetleniowymi, grzewczymi, klimatyzacyjnymi czy alarmowymi, który poprzez zbieranie, przetwarzanie i wizualizację pracy wszystkich urządzeń i instalacji, daje możliwość ich monitorowania jak i sterowania nimi dzięki automatyce. Występują także – BAS to system zarządzający automatyzacją i automatyką budynku (BAS – Building Automation System), bezpieczeństwem (SMS – Security Management System) i nadzorujący zużycie energii i mediów (EMS – Energy Management System).

Nasza firma oferuje systemy sterowania instalacjami budynkowymi, które są oparte na technologiach opracowanych przez światowych liderów w dziedzinie automatyki budynkowej GIRA, WAGO, KNX, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, BASALTE, SATEL, B.E.G., THEBEN, STEINEL czy ZENNIO.

FUNKCJE

INSTALACJA INTELIGENTNA

ZALETY

Sterowanie ogrzewaniem

W kontekście automatyki budynkowej sterowniki ogrzewania poddaje się ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu. Coraz częściej wykorzystuje się urządzenia, dzięki którym zyskuje się właśnie inteligentne sterowanie ogrzewaniem.

Przykładowo w przypadku zarejestrowania zbyt wysokiej albo zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniach system dostosuje ją do wcześniej ustalonych zadanych parametrów, pobierając również informacje z otoczenia. Istnieje możliwość również ustawienia danej temperatury o różnych porach dnia, które następują cyklicznie np. gdy nie ma nikogo w budynku – obiekt ochładza się automatycznie, a gdy następuje godzina, gdy użytkownicy/pracownicy pojawiają się w budynku – odpowiednio wcześniej rozpoczyna proces ogrzewania, aby zapewnić odpowiednią temperaturę od razu po ich wejściu na obiekt.

 • zawsze komfortowa temperatura w pomieszczeniach
 • oszczędność czasu
 • wygoda użytkowania
 • optymalizacja kosztów zużycia energii poprzez wykorzystanie np. energii słonecznej (automatyczne sterowanie roletami)
 • ochrona mienia poprzez monitorowanie i alarmowanie o niepożądanych temperaturach w budynku

Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem możliwe jest dzięki danym przekaźnikom czy systemom sterowania. Tryb włącz/wyłącz jak i  ściemnij/ rozjaśnij/ wywołaj scenę świetlną  – wszystko z poziomu aplikacji, panelu dotykowego, pilota czy jednego przycisku.

System może także poprzez czujniki ruchu lub obecności monitorować czy w danym pomieszczeniu znajdują się ludzie i adekwatnie do sytuacji włączyć światło/ bądź daną ustawioną scenę świetlną.

System można także wykorzystać do stymulowania wydajności jak i komfortu pracy – dostosowując barwę światła do danej pory dnia (światło zimne-motywujące lub światło o barwie ciepłej- nie sprzyjające już pracy)

 • oszczędności energii elektrycznej
 • komfort użytkowania
 • oszczędność czasu
 • zwiększenie wydajności pracy jak i dbałość o czas wypoczynku i komfort pracowników poprzez zmiany barwy światła o danych porach dnia

Sterowanie wentylacją

Zarządza pracą centrali wentylacyjnej dystrybuującej świeże powietrze do pomieszczeń. Ilość nawiewanego powietrza może być automatycznie zwiększana w celu przewietrzenia pomieszczeń. Wentylacja może także odbywać się poprzez tzw. naturalne wietrzenie realizowane przez otwarcie okien (za pomocą siłowników) – przy tym również w przypadku wykrycia przez stację pogodową opadów deszczu lub zbyt silnego wiatru okna zostaną automatycznie zamknięte.

 • komfort użytkowania
 • monitoring i alarmowanie ewentualnych usterek

System zasilania gwarantowanego

Zapewnia nieprzerwane zasilanie budynku lub jego najważniejszych elementów, nawet w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. System może być oparty o zasilacz UPS, alternatywne źródła energii, kogenerację lub agregat prądotwórczy.

 • bezpieczeństwo
 • ochrona mienia
 • szeroko pojęta funkcjonalność

System kontroli dostępu

Odblokowuje drzwi umożliwiając wejście na teren budynku lub poszczególnych jego części jedynie upoważnionym osobom (w celu identyfikacji stosuje się klawiatury kodowe, czytniki kart dostępowych lub czytniki linii papilarnych)

 • bezpieczeństwo;
 • wygoda;
 • ochrona mienia
 • znaczne zwiększenie szybkości reagowania na zagrożenia bądź czynniki niepożądane

System detekcji gazów

Wykrywa np. ulatniający się gaz jak i monitoruje poziom tlenu w pomieszczeniach, informując o tym użytkowników (za duża liczba osób w danym pomieszczeniu). System ten najlepiej sprawdza się w pomieszczeniach o dużej powierzchni: salach konferencyjnych, wystawienniczych czy koncertowych.

 • umożliwia szybką reakcję na niepożądane stężenie gazów w pomieszczeniach
 • komfort użytkowania poprzez monitoring stężenia dwutlenku węgla w powietrza
 • bezpieczeństwo

System monitoringu

Dzięki kamerom i mikrofonom system rejestruje i archiwizuje zdarzenia zachodzące na terenie obiektu. Użytkownik ma możliwość bieżącego podglądu budynku/lub przestrzeni zewnętrznej, co pozwala mu weryfikować sygnalizowane zdarzenia

 • bezpieczeństwo
 • szybsza reakcja na niepożądane zdarzenia (nawet automatyczne powiadomienia służb takich jak straż pożarna czy policja)
 • ochrona mienia

Sterowanie alarmem

System za pomocą czujników i detektorów rozpozna niepożądane osoby czy niebezpieczne zdarzenia i określi dokładną ich lokalizacje w obiekcie uruchamiając systemy alarmowe np. alarm dźwiękowy, powiadomienie policji czy samoistne oświetlenie całego budynku

 • bezpieczeństwo;
 • ochrona mienia

System przeciwpożarowy

Składa się z czujników dymu, temperatury oraz z systemu gaszącego. System wykrywając pożar włączy się w tryb pożarowy w całym budynku bądź w jej części w zależności od natężenia dymu/ognia. Może powiadomić użytkowników czy odpowiednie służby o zagrożeniu, udostępnić drogę ucieczki osobom znajdującym się budynku, pozamykać drzwi, które zatrzymają rozprzestrzenianie się ognia czy nawet ugasi pożar np. gdy czujnik zarejestruje duża ilość dymu i wysoką temperaturę w pomieszczeniu – od razu uruchamiają się tzw. urządzenia tryskające doraźnie ugaszające pożar.

 • bezpieczeństwo;
 • ochrona mienia