Sterowanie ogrzewaniem

Inteligentny budynek

Inteligentny budynek to nowoczesny budynek mieszkalny, przemysłowy czy biurowy, który jest wyposażony w centralnie zarządzany, zautomatyzowany system kontroli. Ale co to dla nas oznacza? Oznacza to, iż zintegrowane ze sobą instalacje monitorują swoje otoczenie, gromadzą dane i komunikują się miedzy sobą, tak aby zapewnić maksymalnie sprawne działanie każdego z nich osobno jak i całości systemu – wszystko po to, aby podnieść komfort użytkowników, zoptymalizować koszty czy działać na korzyść środowiska naturalnego itp. Pozyskiwanie i analizowanie danych z otoczenia oraz odpowiednia reakcja na otrzymane rezultaty to podstawa działania systemu BMS, czyli systemu zarządzania budynkiem.

FUNKCJE

Okablowanie

INSTALACJA INTELIGENTNA

Przewody ze wszystkich obwodów prądowych, którymi chcemy sterować prowadzimy do rozdzielni/ w przypadku większych obiektów warto rozważyć większą ilość rozdzielni. W przypadku systemu KNX wszystkie urządzenia połączone są przewodem e-bus przy zachowaniu topologii drzewiastej. Oznacza to, ze magistralę KNX możemy rozgałęziać w dowolnym miejscach, a po czasie nawet rozwijać o  np. rozbudowywanie budynku w przyszłości. Wszelkie zmiany funkcjonalności danych elementów można zmieniać/dokładać programując je automatycznie bez potrzeby przepinania kabli czy rozkręcania włączników. Trzeba tu również dodać, iż system KNX jest systemem przede wszystkim otwartym i kompatybilnym, jak i prężnie rozwijającym się – z biegiem czasu bez obaw można go aktualizować czy dokładać nowo powstałe funkcje w przyszłości.

INSTALACJA TRADYCYJNA

Na etapie projektu musimy bardzo skrupulatnie określić system okablowania. Wszelkie poprawki generują duże koszty i są bardzo wymagają dużo czasu i pracy. Ciężko również o dokładanie nowych urządzeń sterujących.

Sterowanie ogrzewaniem

W przypadku zarejestrowania zbyt wysokiej albo zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniach system BMS dostosuje ją do wcześnie ustalonych parametrów, pobierając również ustawienia z otoczenia. Istnieje możliwość również ustawienia danej temperatury o danych porach dnia, które następują cyklicznie np. gdy jest noc i nikogo nie ma w budynku – obiekt ochładza się automatycznie, a gdy następuje godzina, gdy użytkownicy/pracownicy pojawiają się w budynku – odpowiednio wcześniej rozpoczyna proces ogrzewania, aby zapewnić odpowiednią temperaturę od razu po ich wejściu na obiekt. Automatyczne sterowanie ogrzewaniem to oszczędność czasu i optymalizacja kosztów zużycia.

Ręczne sterowanie ogrzewaniem uzależnione od czynnika ludzkiego Możliwe generowanie większych kosztów zużycia.

Sterowanie oświetleniem

System poprzez czujniki obecności rozpozna czy w danym pomieszczeniu znajdują się ludzie i adekwatnie do sytuacji włączy światło/ bądź daną ustawioną scenę świetlną, oszczędzając przy tym zużycie energii elektrycznej jak i zapewni komfort użytkowania. W przypadku wynajmowania pomieszczeń w danym budynku poprzez monitorowanie zużycia energii pomoże w skrupulatnym  rozliczaniu użytkowników

Ręczne sterowanie oświetleniem. bez możliwości ustawienia scen świetlnych.

Sterowanie wentylacją

Zarządza pracą centrali wentylacyjnej dystrybuującej świeże powietrze do pomieszczeń . Ilość nawiewanego powietrza może być automatycznie zwiększana w celu przewietrzenia pomieszczeń. Wentylacja może także odbywać się poprzez tzw. naturalne wietrzenie realizowane przez otwarcie okien (za pomocą siłowników) – w przypadku wykrycia przez stację pogodową opadów deszczu lub zbyt silnego wiatru okna zostaną automatycznie zamknięte.

System zasilania gwarantowanego

Zapewnia nieprzerwane zasilanie budynku lub jego najważniejszych elementów, nawet w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. System może być oparty o zasilacz UPS, alternatywne źródła energii, kogenerację lub agregat prądotwórczy.

System kontroli dostępu

Odblokowuje drzwi umożliwiając wejście na teren budynku lub poszczególnych jego części jedynie upoważnionym osobom (w celu identyfikacji stosuje się klawiatury kodowe, czytniki kart dostępowych lub odcisku palca)

System detekcji gazów

Wykrywa np. ulatniający się gaz umożliwiając szybką reakcje. Monitoruje poziom tlenu w pomieszczeniu, informując o tym użytkowników (za duża liczba osób w danym pomieszczeniu)

System monitoringu

Dzięki kamerom i mikrofonom BMS rejestruje i archiwizuje zdarzenia zachodzące na terenie obiektu. Użytkownik ma możliwość bieżącego podglądu budynku/lub przestrzeni zewnętrznej, co pozwala mu weryfikować sygnalizowane zdarzenia

Sterowanie alarmem

System za pomocą czujników i detektorów rozpozna niepożądane osoby czy niebezpieczne zdarzenia i określi dokładną ich lokalizacje w obiekcie uruchamiając systemy alarmowe np. alarm dźwiękowy, powiadomienie policji czy samoistne oświetlenie całego budynku

Monitoring i system alarmowy uruchamiany przez ludzi. Nie zawsze niezawodny, mogący narazić życie i zdrowie człowieka, wydłużający najczęściej czas reakcji na dane zdarzenie.

System przeciwpożarowy

Składa się z czujników dymu, temperatury oraz z systemu gaszącego. BMS wykrywając pożar włączy się w tryb pożarowy w całym budynku bądź w jej części w zależności od natężenia dymu/ognia. Może powiadomić użytkowników czy odpowiednie służby o zagrożeniu, udostępnić drogę ucieczki osobom znajdującym się budynku, pozamykać drzwi, które zatrzymają rozprzestrzenianie się ognia czy nawet ugasi pożar np. gdy czujnik zarejestruje duża ilość dymu i wysoką temperaturę w pomieszczeniu – od razu uruchamiają się tzw. urządzenia tryskające doraźnie ugaszające pożar.

Naoczne monitorowanie zagrożeń generujące wydłużony czas reakcji i zagraża zdrowiu i życiu osób w obiekcie.